نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا در تاریخ 1389/08/03 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورت جلسه (تغییرات امیدنامه) 1400/01/17
صورت جلسه (تغییرات امیدنامه) 1399/08/17
صورت جلسه (تغییرات امیدنامه) 1399/04/31
صورت جلسه (تغییرات امیدنامه) 1399/03/21
صورت جلسه (تغییرات امیدنامه) 1398/11/30
تغییرات امیدنامه(افزایش هزینه حسابرسی و تغییرات امیدنامه) مورخ 1398/11/30
تغییرات امیدنامه مورخ 1398/08/04 (ترکیب دارایی ها)
تغییرات امیدنامه( هزینه حسابرس) مجمع مورخ 1398/06/25
تغییرات امیدنامه (هزینه نرم افزار)1398/02/07
تغییر امیدنامه( تغییر نحوه محاسبه کارمزد مدیر و متولی و تصویب امیدنامه جدید) مجمع مورخ 1397/08/26
تغییر شماره1
تغییر امید نامه مجمع 1396/11/17
تغییر ادرس صندوق
اصلاح امید نامه2/3 امیدنامه
اصلاح امیدنامه مصوب مجمع مورخ 09/09/1393
اصلاح امید نامه مصوب مجمع مورخ 18/10/1392