نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا 1400/02/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا 1400/02/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا 1399/12/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا 1399/12/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران 1399/08/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا 1399/04/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا 1399/03/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا 1398/11/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا 1398/07/22
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبيرگران فردا 1398/06/12
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبيرگران فردا 1398/01/24
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبيرگران فردا 1397/10/30
دعوت به مجمع صندوق 1397/08/15
دعوت به مجمع 1396/11/07
دعوت به مجمع صندوق 1394/11/03
تعدیل قیمت سهام موجود در پورتفوی سهام 1394/09/10
تمدید دوره فعالیت صندوق 1394/08/26
برگزاری مجمع صندوق 1394/06/15
آگهی خلاصه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا 1394/02/08
تکمیل سقف پذیرش واحد های صندوق 1392/10/09
آگهی برگزاری مجمع صندوق 1391/09/27
آگهی منتشرشده در خصوص برگرازی مجمع عمومی عادی سالانه صندوق 1391/03/22
مجوز فعاليت صندوق تدبيرگران فردا صادر شد. 1389/09/09
پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا ، با موفقيت به پايان رسيد. 1389/08/17
آغاز پذيره نويسي صندوق تدبيرگران فردا 1389/08/02