بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/26
کل خالص ارزش دارائی ها 68,711,948,459 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,193,614 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,193,614 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,265,371 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,094

صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/09/09

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

سبدگردان كاريزما

ضامن نقد شوندگی:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

بهمن اسماعيلي، مجيد حسن پور، علي مهدوي پارسا

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها