بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/27
کل خالص ارزش دارائی ها 138,392,653,799 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 12,448,741 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 12,448,741 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 12,616,741 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,117

صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/09/09

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها