بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/03
کل خالص ارزش دارائی ها 136,791,056,103 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,557,309 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,557,309 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,707,067 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,957

صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/09/09

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها