نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/04/01
کل خالص ارزش دارائی ها 1,112,435,295,590 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,941,639 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,941,639 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,982,439 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 187,227

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/09/09

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران