بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/30
کل خالص ارزش دارائی ها 236,266,904,130 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,957,560 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,957,560 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,057,877 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 21,562

صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/09/09

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

سبدگردان كاريزما

ضامن نقد شوندگی:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

بهمن اسماعيلي، مجيد حسن پور، علي مهدوي پارسا

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها