بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/27
کل خالص ارزش دارائی ها 105,443,002,005 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 8,874,926 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 8,874,926 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 8,953,460 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,881

صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/09/09

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

سبدگردان كاريزما

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

بهمن اسماعيلي، مجيد حسن پور، علي مهدوي پارسا

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها